Ook tijdens deze periode nemen we samen afscheid

Afscheid nemen en afstand houden

 

Per 1 juli 2020 mogen er weer meer mensen op een uitvaart aanwezig zijn:

  • Er is geen limiet, mits er voldoende afstand tot elkaar kan worden gehouden en iedereen een zitplaats heeft. Er moet vooraf een gastenlijst zijn waarbij een gezondheidscheck heeft plaatsgevonden.

Als aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, dan gelden de volgende maatregelen:

  • Maximaal 100 mensen bij een afscheid binnen
  • Maximaal 250 mensen bij een afscheid buiten 

Hierbij geldt ook, dat dit alleen kan als er voldoende afstand tussen elkaar kan zijn. Het kan dus voorkomen dat bepaalde locaties minder dan 100 mensen kunnen ontvangen, omdat de ruimte niet de ruimte biedt om de anderhalve meter regel te kunnen naleven.

 

Voldoende afstand bewaren blijft dus belangrijk. Gelukkig gelden er bij de huidige verspoelingen ook uitzonderingen op deze afstandsregel, namelijk voor:

  • Personen die één huishouden vormen.
  • Kinderen tot 12 jaar.
  • Jongeren tot 18 jaar onderling (jongeren moeten wel anderhalve meter afstand houden ten opzichte van volwassenen die niet tot hun huishouden behoren).

 

We hebben dus meer ruimte en dus gelukkig weer meer mogelijkheden. De afgelopen maanden hebben er ondanks de strenge regels prachtige uitvaarten plaats kunnen vinden, dankzij creativiteit. Vaak ontstaan de beste ideeën spontaan en op een moment waarbij veel samen komt, daarom is ook ieder afscheid uniek. Er ontstaan bij ieder afscheid unieke ideeën. Creativiteit is iets waar het corona virus ons niet in kan en zal beperken. Integendeel. We worden scherper en ons natuurlijke aanpassingsvermogen zorgt ervoor dat we in staat zijn te dealen met moeilijkheden. Ook dit kunnen we met elkaar aan. Laten we de realiteit blijven accepteren, open staan voor creativiteit en de mogelijkheden en alternatieven omarmen. Zo zorgen we samen voor een prachtig afscheid, waarmee je verder kan.

 

Ik ben er voor je.