Logo Evelien Uitvaartverzorging met team 2023

Menu

Uitvaartverzekering

Omdat je wilt weten waar je aan toe bent

Onafhankelijk

Restbedrag wordt altijd teruggestort

Hoe zit dat nu precies met die polissen?

Als je een uitvaartverzekering hebt, ben je niet gebonden aan die partij en vrij om zelf een uitvaartverzorger te kiezen. Dus ook met een collectieve verzekering van Dela, Yarden (nu ook Dela), Monuta enzovoort kun je bij Evelien Uitvaartverzorging terecht.

Barbara kan je alles vertellen over uitvaartverzekeringen

Heb jij een uitvaartverzekering? Digitaal, gesorteerd in een map, als stapeltje papier in een schoenendoos of alleen een polisnummer?

Dat maakt voor mij geen verschil, ik zoek het graag voor je uit om jullie te ontzorgen. Wanneer ik alle documenten heb nagekeken, maak ik een helder overzicht, zodat je weet waarvoor je verzekerd bent en welk(e) bedrag(en) er zullen worden uitgekeerd.

Op deze pagina leg ik je graag uit hoe het nu precies zit met al die verschillende polissen. 

Kapitaal en natura verzekering

Er zijn twee vormen uitvaartverzekeringen: natura en kapitaal. Waar je precies voor bent verzekerd, staat in je polisvoorwaarden.

Die kun je vinden bij het polisblad of opvragen bij de betreffende verzekeraar. Je kunt ook samen met Barbara een polischeck doen, zodat je weet wat jouw verzekering precies biedt en hoe dat aansluit bij jouw wensen.

Een kapitaalverzekering levert bij overlijden een geldbedrag. Dit bedrag wordt na overlijden uitgekeerd aan de in de polis genoemde begunstigde of anders aan de erfgenamen.

Het is vrij te besteden aan de uitvaart. Bij sommige kapitaalverzekeringen groeit het te ontvangen bedrag door een jaarlijkse winstdeling van de verzekeraar. De voorwaarden die van toepassing zijn op jouw kapitaalverzekering, vind je in de polisvoorwaarden van jouw verzekering.

Het is altijd mogelijk om een persoonlijk gesprek met ons aan te vragen. Je ontvangt dan een begroting voor jouw wensen en kunt controleren of het verzekerde bedrag daarmee overeenkomt.

Een naturaverzekering levert bij overlijden producten en/of diensten. Als je een uitvaart laat uitvoeren door de uitvaartverzekeraar krijg je geen geldbedrag uitgekeerd, maar verzorgt een uitvaartverzorger van de verzekeraar alle producten en diensten die zijn opgenomen in de polis.

Je kunt vaak op het moment van overlijden niet zelf kiezen wie de uitvaart verzorgt, dat bepaalt het werkrooster van de verzekeraar.

Keuzes die afwijken van wat in de polis staat, worden apart in rekening gebracht, dus als extra kosten. Wanneer je kiest voor een andere uitvaartverzorger dan je verzekering aanwijst, kun je de te leveren diensten door de verzekeraar laten omzetten in een geldbedrag.

Het bedrag dat je dan krijgt uitgekeerd verschilt per verzekeraar. Ook dit staat in de polis. Het is voor jou en je nabestaanden handig om dit op te zoeken in de huidige polisvoorwaarden of, eventueel door ons, bij de verzekeraar na te (laten) vragen.

Nostalgische polissen

Heb jij ze wel eens gezien? De mooie, oude verzekeringscertificaten vol Oud Hollandse tekst en met een waarde van bijvoorbeeld 100 gulden? De vermelde premie van enkele centen werd elke week aan de deur opgehaald door de verzekeringsagent.
Vaak werden er in opvolgende jaren weer nieuwe certificaten afgesloten voor dezelfde persoon. Nu lijken dit misschien lage bedragen, maar in die tijd waren die certificaten heel wat waard.

Veel van de verzekeringsmaatschappijen die deze certificaten hebben uitgegeven bestaan inmiddels niet meer. Maar wij kunnen voor jou uitzoeken bij welke verzekeraar we moeten zijn voor de uitkering. Wij dienen de getekende ‘akte van cessie’ in bij de juiste partij. Zo wordt elk bedrag, hoe groot of klein ook, uitgekeerd aan jou of aan ons en in mindering gebracht op de factuur van het afscheid.

Akte van cessie

Barbara zal voor jou de uitvaartverzekering laten uitkeren. Hiervoor hoeft alleen een akte van cessie ondertekent te worden. Daarmee wordt Evelien Uitvaartverzorging gemachtigd om de polis te laten uitkeren door de verzekeraar. 

Je kunt met Barbara overleggen of het verzekeringsgeld wordt overgemaakt naar de erfgenaam/begunstigde of naar Evelien Uitvaartverzorging. In dat laatste geval wordt de verzekering verrekent met de totale uitvaartkosten. Als er verzekeringsgeld over is, wordt dat natuurlijk teruggestort naar de rekening van de begunstigde of erfgenaam.

Wil je een polischeck?

Wil je een polischeck, zodat je weet waar je nu precies voor verzekerd bent? Dan kan. Ook als er oude polissen zijn, waarvan je niet weet bij welke verzekeraar ze zijn ondergebracht, wij zoeken dat graag voor je uit.

Neem contact op met Barbara via 010 2236215 of stuur een e-mail naar info@evelienuitvaartverzorging.nl.

Stel hier je vraag via WhatsApp