Logo Evelien Uitvaartverzorging met team 2023

Menu

Kosten

Omdat je wilt weten waar je aan toe bent

Begeleiding op maat

Inzicht in werkelijke kosten

De kosten van het afscheid

Wanneer je ervoor kiest om de uitvaart door ons te laten begeleiden kies je voor een afscheid dat ook qua kosten helemaal is afgestemd op jullie wensen. Juist omdat iedereen zelf keuzes mag maken en eigen wensen heeft, is iedere begrafenis of crematie bij ons maatwerk en uniek.

Tarieven voor begeleiding van Evelien Uitvaartverzorging

Wij rekenen transparant alle gemaakte kosten van toeleveranciers, locaties, producten en diensten één op één door. Je betaalt gewoon de inkoopprijs.

Dat is de reden dat we niet met uitvaartpakketten werken, zoals je veel tegenkomt in de traditionele uitvaartbranche. Wij hanteren een basistarief van € 1.600,00 samen met een begeleidingstarief van € 85,00 per uur. 

Hoe is het basistarief opgebouwd

15 begeleidingsuren, die worden besteed aan:

Wat ook in het basistarief valt:

Zo werkt het begeleidingstarief van € 85,00 per uur

Gemiddeld vraagt een uitvaart in totaal tussen de 20 en 30 uur. Een ‘stil’ afscheid (begrafenis of crematie zonder genodigden of in hele kleine besloten kring) is vaak niet meer dan 17 uur.

Het basistarief bestaat al uit 15 uur. Dat betekent dat alleen de uren worden berekend op basis van de daadwerkelijke begeleiding die nog nodig is ter voorbereiding op de uitvaart én de begeleiding van de uitvaart zelf. Gemiddeld is dit vaak tussen de 5 en 15 uur, wat neerkomt een bedrag tussen de € 425,00 en € 1.275,00.

Tel je hier het basistarief bij op, dan kom je gemiddeld uit op een totaalbedrag tussen de € 2.025,00 en € 2.875,00 voor begeleiding door Evelien Uitvaartverzorging. Voor een stil afscheid ligt dit totaal gemiddeld tussen de € 1.500,00 en € 1.670,00.

Zelf de uitvaart regelen kan natuurlijk ook

Je bent natuurlijk niet verplicht om alles door ons te laten regelen. Je kan én mag ook veel zelf doen.

Is het zelf regelen van de uitvaart jullie wens? Dan kijken we samen naar welke ondersteuning jullie nodig hebben en geldt er een begeleidingstarief van € 85,00 per uur.

Met welke kosten moet je ook rekening houden?

Bij een melding van overlijden gaat de eerste zorg van ons naar de verzorging van de overledene. Deze laatste verzorging en de keuze voor bescherming is belangrijk.

Hierbij zijn verschillende opties mogelijk met elk een eigen tarief. Ook wanneer de verzorging door een hospice of verzorgingstehuis wordt gedaan is het niet ongebruikelijk dat hiervoor kosten worden berekend.

Vaak sturen zij hun factuur naar de eerste contactpersoon die bij hen bekend is. 

Bij ons mogen nabestaanden aanwezig zijn bij het verzorgen en aankleden van hun dierbare. Je mag altijd helpen bij de verzorging of dat zelf doen als dit de wens is.

Gebruikelijke tarieven van de eerste zorg na overlijden

 • Laatste verzorging met kleden, overbrengen naar de gekozen opbaarlocatie: € 375,00
 • Laatste verzorging met kleden, overbrengen naar huis, huur van mobiele koeling o.b.v. 5 dagen:, ophalen van de koeling € 725,00 – € 765,00
 • Enkel overbrengen naar de gekozen opbaarlocatie of naar huis: € 189,50
 • Thanatopraxie behandeling, verzorgen en kleden: € 640,00

Welk tarief van toepassing is, is afhankelijk van het scenario en jullie wens.

Als ‘Bescherming’ na het overlijden zijn er verschillende vormen van lichaamskoeling en thanatopraxie mogelijk. Bij een opbaring in huis ligt de overledene meestal op een baar, bed of in een kist. Dit kan op een mobiele koelplaat of als er gekozen is voor een ‘thanatopraxie behandeling’ zonder koeling.

Wanneer de opbaring in een andere locatie is, worden daarvoor kosten per dag berekend en na het verblijf in rekening gebracht.

Thanatopraxie is tegen een vast tarief. Alle kosten rondom beschermen en opbaren worden door ons één op één op de eindfactuur doorberekend.

Wanneer de overledene een pacemaker of ICD heeft, moet deze worden verwijderd in verband met veiligheid en regelgeving. Nabestaanden worden hier vooraf over geïnformeerd en moeten een toestemmingsformulier ondertekenen.

Het verwijderen is een kleine ingreep, i.c.m. de laatste verzorging, die wordt uitgevoerd door een deskundige waarvoor een kleine kostenvergoeding van € 60,00 wordt berekend.

Het overbrengen van/ of naar de opbaarlocatie gebeurt meestal door de rouwservice van Evelien Uitvaartverzorging. Zij verzorgen daarbij ook het brengen van de kist en als dat gewenst is de laatste verzorging.

Voor het overbrengen gelden vaste tarieven  waarbij in de avonduren, in het weekend, tijdens feestdagen en bij vervoer buiten de regio een toeslag wordt berekend van € 25,00

De gebruikte tarieven zijn vermeld onder het kopje ‘Eerste zorg na overlijden’.

Het is bij wet verplicht om een overleden persoon te omhullen tijdens vervoer en het begraven. De keuze voor de omhulling is daarbij zo goed als vrij.

Er is een groot aanbod in verschillende soorten en ontwerpen kisten, baren, waden en manden. Je mag een omhulling ook zelf maken: laat je hierbij goed informeren over de geldende regels en afmetingen.

Zo verschillend als de keuzes zijn, zijn ook de prijzen. Je kan een uitvaartkist of baar zo voordelig of exclusief maken als je zelf maar wilt.

 • Een eenvoudige kist van populierenhout: € 257,50
 • Een uitvaartkist met persoonlijke bedrukking kan vanaf: €750,00
 • Een basic baar met een eenvoudige wade: ca. € 350,00
 • Een uitvaartmand vanaf: €650,00
 • Bezorgkosten afhankelijk van de leverancier tussen de €0,00 – €95,00

Bij overlijden in een ziekenhuis moet je rekening houden met mortuariumkosten die per dag worden berekend. Dit tarief gaat (in de regel) drie uur na het overlijden in en wordt door de beheerder via ons één op één gefactureerd.

Vaak kom je uit op het gebruik van één dag, wanneer het overlijden in de avond/nacht plaatsvindt. Dit omdat veel mensen het fijner vinden als hun dierbare overdag naar huis of een andere locatie wordt gebracht.

Wanneer het de wens is om iemand zo snel mogelijk te laten overbrengen, doen we onze uiterste best dit binnen de aangeven drie uur na overlijden te realiseren.

Mortuariumkosten per dag: ca. € 153,00

Wij verzorgen over het algemeen de aangifte van overlijden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Deze aangifte is bij wet verplicht.

De gemeente verstrekt daarna de documenten die nodig zijn voor de uitvaart: ‘Het verlof tot begraven/cremeren’ en het ‘Uittreksel van de akte van overlijden’.

Zonder verlof mag niemand worden begraven of gecremeerd. Het uittreksel is nodig als bewijs van overlijden voor bijvoorbeeld de notaris, verzekeringen, abonnementen, huur of hypotheek, enzovoort. De gemeentelijke leges voor het doen van aangifte zijn € 14,30.

De kosten van een afscheidslocatie verschillen per plek en dat is logisch. Daarom is het lastig om hier een gemiddelde prijs voor aan te geven.

Wij kunnen je hierover persoonlijk adviseren op basis van je eigen wensen.

Dat geldt ook voor de tarieven van crematoria, uitvaartcentra en bijvoorbeeld begraafplaatsen.

Kosten waarvan je zelf bepaalt of je ze maakt

Deze opties mogen, maar hoeven niet. Deze kunnen worden aangeschaft of gehuurd, maar kun je ook zelf maken of faciliteren.

Deze kosten kies je vanuit alle vrijheid, naar eigen wens en behoefte.

Wij kennen het huidige aanbod en kunnen je perfect informeren en adviseren over wat het beste bij je past.

Kosten begraven en cremeren

Kosten begraven

De kosten voor een begrafenis op de begraafplaats zijn per gemeente vastgesteld. De gemeente Albrandswaard heeft bijvoorbeeld andere tarieven dan de gemeente Rotterdam.

De tarieven van een algemeen graf liggen een stuk lager dan die van een particulier graf. En sommige gemeenten rekenen geen onderhoudskosten bij een algemeen graf.

De tarieven voor begraven zijn openbaar op iedere website van de betreffende gemeente te vinden. Lees hier meer over de kosten voor begraven en de verschillende graven.

Kosten cremeren

De kosten van cremeren verschillen per crematorium en zijn afhankelijk van de keuze om wel of geen gebruik te maken van verschillende faciliteiten zoals condoleance, een auladienst of de verzorging van koffie, thee of een lunch. 

Wij kunnen je hierover persoonlijk adviseren op basis van je eigen wensen. De tarieven van crematoria zijn meestal op de betreffende websites te vinden. Lees hier meer over de kosten van cremeren en de verschillende crematoria.

Wanneer je kiest voor een particulier graf, betaal je aan de beheerder van de begraafplaats een bedrag aan grafrechten. 

Vanaf dat moment ben je de rechthebbende op dat stukje grond.

De daadwerkelijke kosten voor begraven hangen af van de tarieven van de gemeente en de persoonlijke wensen die er zijn bij het uitkiezen van een graf

 • Kosten begraven;
 • Grafrechten voor een minimale periode van 10 jaar;
 • Onderhoudskosten;
 • Vergunning voor het plaatsen van een grafmonument.

Bij een algemeen graf word je geen rechthebbende, maar belanghebbende van het graf. 

De beheerder van de begraafplaats houdt de zeggenschap en bepaalt wie er in het graf komen te liggen en hoe lang.

De daadwerkelijke kosten voor begraven hangen af van de tarieven van de gemeente en de persoonlijke wensen.

 • Kosten begraven algemeen graf; 
 • Onderhoudskosten (afhankelijk per gemeente of deze worden berekend).

De daadwerkelijke kosten voor cremeren hangen af van de tarieven van de gemeente en de persoonlijke wensen die er zijn bij het uitkiezen van een graf.

Een crematorium biedt de mogelijkheid om ook het afscheid daar te laten plaatsvinden. Als je daarvoor kiest dan komen deze kosten nog bij de kosten van de crematie. 

Veel crematoria rekenen ook een tarief voor de asbestemming.

 • Gebruik van het uitvaartcentrum van het crematorium;
 • Asbestemming kosten (begeleiding bij een verstrooiing op het strooiveld of afhalen van de as door familie).

Offerte en begroting van de uitvaart

Vanzelfsprekend maken we op basis van je eigen specifieke wensen en ideeën een realistische verwachting en kostenraming vooraf. Dit scheelt veel uitzoekwerk en je weet waar je aan toe bent. 

Dit kan op ieder moment.

Budget uitvaart

Een uitvaart regelen is een vaak moeilijk proces voor de nabestaanden. In korte tijd moeten verschillende beslissingen genomen worden. Daarnaast kan een uitvaart soms flink in de kosten lopen. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans en mogelijkheid krijgt een eigen en uniek afscheid te beleven. Hebben jullie te maken met een budget, dan denken we met liefde met je mee. 

Evelien kijkt graag samen met jullie naar de mogelijkheden om het financiële plaatje voor jullie behapbaar te houden. Met een budget uitvaart kunnen jullie er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde dingen weg te laten of te vervangen door creatieve (goedkopere) opties.

Het voordeel van een budget uitvaart, die samen met Evelien Uitvaartverzorging is vormgegeven, is dat deze op financieel gebied een stuk voordeliger is, maar er niet bespaard wordt op de warmte en aandacht die je voor jouw dierbare mag verwachten.

Juist bij een budget uitvaart is een luisterend oor erg belangrijk, omdat jullie persoonlijke invulling het afscheid zeer waardevol maakt. Denken vanuit mogelijkheden en eigen inbreng draagt veel bij het vormgeven van het afscheid wat jouw dierbare verdiend.

Afscheidsverhalen inclusief opgesomde kosten
De telefoon gaat bij Hanneke, het is haar zus Marloes

De telefoon gaat bij Hanneke, het is haar zus Marloes

De telefoon gaat bij Hanneke, het is haar zus Marloes. Het was…
Lucas is overleden ten gevolgen van een slopende ziekte

Lucas is overleden ten gevolgen van een slopende ziekte

Hij is 23 jaar geworden. Tijdens zijn ziekte heeft hij de kracht…
Wim zit aan tafel en staart naar buiten

Wim zit aan tafel en staart naar buiten

Zijn koffie is inmiddels koud en hij kan niet geloven dat zijn…

Nazorg en coaching

Soms is het fijn om nog contact te houden voor wat houvast rondom rouw. Als er na de uitvaart nazorg en/of rouwbegeleiding nodig is, dan is daar alle ruimte voor. Wij hanteren daarvoor een uurtarief van € 75,00 excl. reiskosten.

Hoe nabestaanden terugkijken op het afscheid

9.9

Uitermate prettige en professionele begeleiding met een luisterend oor voor alle wensen

26 April jl. was het een jaar geleden dat onze mooie en dappere dochter Amanda kwam te overlijden. Iets wat je niet verwachte, werd een keiharde realiteit en moet je een uitvaart gaan regelen. Vanaf het allereerste contactmoment, werden wij door Evelien en Barbara professioneel en met een luisterend oor begeleid. Hun ervaring en subtiele aanwijzingen, resulteerde in een mooie en bijzondere uitvaart. Reacties welke wij kregen op de uitvaart waren uitermate positief, zoals, heel mooi, indrukwekkend, zoveel liefde, verfrissend, zo kan het dus ook. En dat allemaal ook mede door jullie.
Poortugaal 28 mei 2024

Ondanks verdrietige tijd fantastische begeleiding

Evelien Uitvaartverzorging heeft onze verwachtingen meer dan overtroffen. Wij hebben als familie de hulp en begeleiding van Barbara als heel erg fijn ervaren. Het is dan ook moeilijk om onze dankbaarheid in woorden te beschrijven omdat het al gauw te kort doet. Wij hebben alle tijd gekregen die wij nodig hadden, niets was te gek en de begeleiding was precies wat wij nodig hadden. De suite is een rustgevende, fijne plek en ondanks het grote verdriet zijn wij blij dat wij onze vader in zo’n huiselijke sfeer konden bezoeken en achterlaten. De menselijkheid en persoonlijke betrokkenheid van Barbara was op alle momenten merkbaar. Mijn moeder werd ontzettend fijn en met een warm gevoel ondersteund in haar verdriet. Het is duidelijk dat binnen Evelien Uitvaartverzorging met zorg en liefde te werk wordt gegaan, ik zou hen dan ook aan iedereen aanraden
Poortugaal 19 mei 2024

Goed gevoel!

Bij het eerste telefonische contact was er gelijk een goed gevoel! Barbara is langs gekomen, en heeft de mogelijkheden verteld die er zijn. Er is een andere manier van opbaren i.p.v. op een koelplaat. Namelijk Thanatopraxie , een lichte vorm van balseming. Dit is bij onze moeder gebeurt! Vanaf het overlijden tot de crematie heeft Barbara ons goed begeleid. Hiervoor willen wij Barbara Hartelijk bedanken!
Numansdorp 21 april 2024
138 klanten waarderen ons gemiddeld met een 9.9/10

Zullen we kennismaken?

Een kennismaking kan altijd, even aftasten en elkaar een beetje leren kennen. Tijdens zo’n eerste gesprek komen we er met elkaar achter of je bij ons de juiste klik voelt. 

Wij hechten hier veel waarde aan, omdat je nu eenmaal fijner en makkelijk praat met een persoon bij wie je jezelf op je gemak voelt. 

Daarbij maakt het niet uit of je ons benadert voor jezelf, voor je gezin, een kind, een school of bedrijf.

Neem contact met ons op via 010 2236215 of stuur een e-mail naar info@evelienuitvaartverzorging.nl.

Stel hier je vraag via WhatsApp