Logo Evelien Uitvaartverzorging met team 2023
Search
Close this search box.
Zelfgekozen levenseinde

Bij ons is alles bespreekbaar

Zelfgekozen levenseinde

Dat we allemaal komen te overlijden, dat is een onoverkomelijk feit waar we niet omheen kunnen, al zouden we dat graag willen. Maar wat nu als jij je eigen leven liever zou beëindigen, omdat je leven een uitzichtloos lijden is geworden? 

Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of een opeenstapeling van lichamelijke of geestelijke problemen? In bepaalde gevallen is het mogelijk om in overleg met de arts je eigen leven te beëindigen. 

In het geval van een zelfgekozen levenseinde kunnen wij je hulp bieden om hierover te praten.

Bij ons is alles bespreekbaar

Bij ons is echt alles bespreekbaar, juist omdat de impact van een zelfgekozen levenseinde vaak zo groot is. Erover praten biedt steun als je denkt aan euthanasie of een zelfgekozen levenseinde en dit geldt ook zeker voor de omgeving.

Ook helpt een gesprek vaak bij het vinden van antwoorden op vragen, het vinden van woorden en het uitspreken van je overwegingen en gedachten. De gedachte aan het willen beëindigen van je leven is niet een gedachte die er zomaar is. Het is geen alledaagse gedachte, maar wel een gedachte die dagelijks aanwezig kan zijn.

Wij luisteren naar je en we begrijpen je. We hebben persoonlijke ervaringen, waardoor we ons als geen ander in kunnen leven in een situatie rondom een zelfgekozen levenseinde.

De wens, de gedachten, euthanasie en zelfdoding. Wij kennen de kant van zowel de persoon die hier aan denkt als zijn of haar omgeving. Ieder gevoel en elke gedachte is welkom, want het is goed als deze worden benoemd en gedeeld. Het verdient een plek en ruimte.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn zelfgekozen beëindiging van het leven met behulp van een arts. Toch zijn er verschillen tussen beide vormen. Bij euthanasie wordt er een infuus/prik door de arts toegediend waarna de persoon komt te overlijden.

En bij hulp bij zelfdoding krijgt de persoon in kwestie een drankje van de arts, die gedronken wordt, waarna hij of zij komt te overlijden. Op beiden vormen is de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) van toepassing.

Als jij kiest voor euthanasie, dan is het belangrijk om je eigen arts daarvan op de hoogte te stellen. Kan de arts niet aan je wens voldoen, dan kun jij je melden bij het Expertisecentrum Euthanasie. Zij helpen je als je een euthanasieverzoek hebt ingediend bij je behandelend arts.

Voor euthanasie of hulp bij zelfdoding is altijd een medische, lichamelijk of psychisch grondslag noodzakelijk. Maar een opstapeling van bijvoorbeeld niet levensbedreigende problemen door ouderdom, kunnen samen ook een dergelijke grondslag vormen.

Wil jij hierover meer specifieke informatie? Dan verwijzen wij je graag door naar het Expertisecentrum Euthanasie. Op hun website kun jij namelijk alle informatie vinden rondom euthanasie en contact zoeken met een consulent voor de ondersteuning en het beantwoorden van de vragen rondom het aanvragen een euthanasieverzoek.

Wilsbeschikking en euthanasie

Een wilsbeschikking kan het mondelinge verzoek vervangen, maar het is geen vrijbrief voor euthanasie. Euthanasie is geen plicht en zeker ook geen recht. Een arts heeft niet de plicht euthanasie uit te voeren en wij als mens hebben niet het recht op euthanasie. 

Er gaat altijd een traject aan vooraf om te toetsen of de persoonlijke situatie binnen de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) past.

Het is belangrijk, zeker in een situatie met bijvoorbeeld dementie, om regelmatig de wilsbeschikking met je arts te bespreken. Het recht op euthanasie, zelfs als je niet meer wilsbekwaam bent, is heel moeilijk. 

Het is dus heel belangrijk om goed met je arts in gesprek te blijven over het beste moment om de euthanasie aan te vragen. Meer informatie hierover vind je op de website van het Expertisecentrum Euthanasie.

Zelfdoding, wanneer iemand zelf
zijn of haar leven beëindigd

Het komt ook voor dat iemand zelf het leven beëindigd. Zelfdoding komt vaak onverwachts, ook wanneer de omgeving al rekening hield met de mogelijkheid dat het zou kunnen gebeuren. Bij zelfdoding komen veel emoties vrij. Het is nog steeds een lastig te bespreken onderwerp waar veel verschillende gedachtes en meningen over zijn. 

Zelfdoding is iets menselijks en ertoe komen is het laatste stadium van een vaak lang en intense, voor de persoon in kwestie, uitzichtloze situatie die het leven, door een opstapeling van problemen en vaak (psychische)ziekte, ondragelijk maken. Wanneer je zelf niet in een dergelijke situatie bent geweest, is het gevoel van het ‘niet meer kunnen leven’ vaak amper voor te stellen.

Wij kiezen bewust voor ‘niet kunnen leven’, omdat wij geloven dat ‘willen leven’ een te complexe kwestie is. Door alle gesprekken met mensen die denken aan zelfdoding is het namelijk vaak geen kwestie van willen. Wij stellen vaak de vraag: ‘wil je dood?’ en vaak is het antwoord ‘nee, maar ik kan zo niet meer leven. Als de situatie kan worden veranderd, dan zou het wellicht anders zijn.’

De behoefte van de omgeving om iemand op andere gedachte te brengen, gelukkig te willen maken en te helpen is groot; Natuurlijk is dat zo! ‘Wij’ zien vaak nog een mogelijkheid, opties en kansen, maar het gevoel van de persoon in kwestie zit heel diep en zicht op een oplossing of uitgang is er vaak niet meer.

Zelfdoding en de gedachte eraan is vaak moeilijk te bevatten, daarom is het zo onwijs belangrijk om erover te praten. Denk je aan zelfdoding? Gaan deze gedachten door je hoofd? Wacht niet en praat erover. Voel je vrij om contact met ons op te nemen. Wij kunnen naar je luisteren en als je wilt je voor hulp in contact brengen met de juiste personen of instanties.

Rouwbegeleiding

Heb jij iemand verloren die is overleden door zelfdoding en wil je je verhaal kwijt? Praten over je gevoelens. 

Het kan je namelijk helpen bij het verwerkingsproces. 

Dan mag je ons altijd benaderen om daarover te praten. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen?

Afscheid en uitvaart bij een zelfgekozen levenseinde

Met regelmaat komen we in contact met mensen die zullen overlijden middels euthanasie. En net als het overlijden, houden ook zij het heft in eigen hand betreft hun uitvaartwensen.

Wij helpen graag door het wensenboek ‘Houvast’ naar je op te sturen of kennis met je te maken. We kunnen je uitvaartwensen bespreken en bundelen. Alles om je nabestaanden te ontzorgen en houvast te geven bij het vormgeven van je afscheid.

Stel hier je vraag via WhatsApp