Logo Evelien Uitvaartverzorging met team 2023

Menu

Veelgestelde vragen

Laat je vragen beantwoorden over overlijden, uitvaart en afscheid nemen.

Veelgestelde vragen over een uitvaart

Er zijn ongetwijfeld vragen die jou bezig kunnen houden als het gaat om overlijden. Of een uitvaart? Wie bel ik als er iemand is overleden? 

Veel zaken hebben we toegelicht op onze website. We hebben alle veelgestelde vragen ook nog bij elkaar gezet in één overzicht. Heb jij toch nog een vraag, maar staat deze er niet tussen. Neem vooral contact met ons op. We staan je graag te woord en denken met je mee.

Vragen over een uitvaart

Een uitvaart of, zoals de wet benoemt lijkbezorging, zijn alle handelingen, activiteiten en plechtigheden na het overlijden van een persoon. De uitvaart wordt besloten met een begrafenis (teraardebestelling) of een crematie. Het begrip begrafenis omvat in de praktijk zowel de afscheidsplechtigheid als de teraardebestelling. Steeds vaker gebruiken wij het woord ‘afscheid’ in plaats van ‘uitvaart’. Dit vanwege de persoonlijke sfeer van het woord en de vrije invulling die men zelf aan het afscheid/ de uitvaart kan geven. In onze woorden: Een uitvaart is alles rondom het afscheid nemen van een persoon op een eigen wijze.

Begrafenis en crematie zijn beide een vorm van ‘lijkbezorging’, zo wordt dat in de wet omschreven.

Een begrafenis is het begraven van de overledene. Maar het woord begrafenis kan ook gebruikt worden voor de afscheidsceremonie en de ‘ter aarde bestelling’ samen.

Crematie is de verassing van de overledene in een crematieoven.

Het woord uitvaart wordt vaak gebruikt voor de dag van het afscheid, het geheel van de afscheidsceremonie en begrafenis of crematie. Zelf noemen we deze dag ook wel ‘het afscheid’.

Dat is een doek die om de overledene wordt gevouwen en het gehele lichaam rondom bedekt. Bij een wade kan er gebruik gemaakt worden van een baar of open mand in plaats van een gesloten kist of mand. De wade kan uiteraard ook samen met een kist gebruikt worden. Dit is een persoonlijke keuze.

De definitie van opbaren, zoals bekend in de uitvaartzorg, is de overledene op een baar/ bed leggen, zodat nabestaanden op een piëteitvolle manier de overledene kunnen bezoeken, bekijken en afscheid kunnen nemen. Dit vindt plaats voordat het omhulsel waarin/ op de overledene ligt wordt gesloten of bedekt. (het is in Nederland bij wet verplicht een overledene te omhullen bij begraven of cremeren, artikel 8, Wet op de Lijkbezorging)

De laatste verzorging is een moment waarin we met respect en aandacht (samen met de familie) de overledene wassen en kleden. Vroeger werd hier ook de term ‘afleggen’ voor gebruikt, maar dat woord is bij ons verleden tijd vanwege de onpersoonlijke toon.

Na overlijden bel je eerst de huisarts en daarna bel je Evelien Uitvaartverzorging. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van overlijden via 010 2236215. Ook zijn wij altijd bereikbaar voor vragen. Zo kunnen we al kennismaken bij leven, wanneer je je uitvaartwensen wilt vastleggen.

De uitvaart mag vanaf 36 uur na het overlijden plaatsvinden en uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden. Binnen dit termijn telt de dag van overlijden, weekend- en feestdagen niet mee. Wanneer de uitvaart buiten deze termijn plaatsvind moet daar eerst toestemming voor worden gevraagd bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

De begrafenis/ crematie vindt uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden plaats, waarbij de dag van overlijden, weekend- en feestdagen niet meetellen. Binnen de wettelijke termijn van 6 werkdagen mag de crematie of begrafenis ook niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. 

Als het overlijden op een zaterdag plaatsvindt, dan zal de begrafenis/ crematie plaatsvinden vanaf de eerste maandag na overlijden en uiterlijk op de maandag daarop. Er kan via de gemeente toestemming worden aangevraagd om buiten de wettelijke termijn de begrafenis/ crematie te laten plaatsvinden.

Een uitvaartceremonie, de plechtigheid, het afscheid kan op vele locaties gehouden worden. Ook kan een uitvaart zowel binnen als buiten plaatsvinden. Welke sfeer zoek je, hoeveel genodigden zijn er? Het afscheid hoeft niet per se plaats te vinden op de locatie waar ook de crematie of begrafenis is. Is er een plek waar je dierbare graag kwam of waar jullie samen mooie herinneringen aan hebben?

Wanneer er toestemming is van de eigenaar kan een afscheid op vrijwel iedere denkbare plek plaatsvinden.

De aula van een crematorium is geen openbare ruimte. De nabestaanden kunnen je de toegang dus weigeren. Begrafenissen zijn in principe openbaar toegankelijk. Het is altijd raadzaam om contact op te nemen met een van de nabestaanden, al dan niet via de uitvaartverzorger als je geen uitnodiging hebt ontvangen én je wel graag aanwezig wilt zijn.

Hoelang de uitvaart in de kerk duurt is afhankelijk van de wensen rondom de dienst. Denk hierbij aan muziek, sprekers, koor, kaarsen en eventueel eucharistie. Je mag de elementen zelf bepalen en samen met de pastoor of voorganger geef je vorm aan de dienst. Voor een kerkdienst wordt er vaak rekening gehouden met een uur, maar dit kan dus ook korter of langer zijn.

Het tijdstip voor de aanvang van een uitvaart wordt gekozen in overleg met de naaste familie. Er is keuze in de beschikbare aanvangstijden. Je kan dus rekening houden met je eigen voorkeur en de reistijd van de gasten of kies voor een tijdstip dat bij de overledene past. Was hij/ zij bijvoorbeeld een ochtendmens of is een afscheid in de middag met een aansluitende borrel meer passend? Ook een afscheid in de avond is mogelijk. Uiteraard dient de gekozen tijd wel eerst afgestemd te worden met de locatie waar de uitvaart plaatsvindt.

Je kan jezelf wat rust geven door minimaal een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn, zodat je aan de locatie kan wennen en jezelf indien nodig wat op kan frissen. Hou voor de reistijd rekening met eventueel oponthoud, zoals files en openstaande bruggen. Maar kom ook niet te vroeg, hou je aan de tijd die op de kaart staat. Wanneer je twijfelt kun je altijd even contact opnemen met de uitvaartverzorger.

In de meeste gevallen is de overledene bij de uitvaart aanwezig. Vanuit de Nederlandse afscheid cultuur staat de baar met de overledene centraal en veelal letterlijk in het middelpunt.  

De overledene hoeft niet aanwezig te zijn, het is geen verplichting. Het kan ook zijn dat het afscheid plaatsvindt na de crematie of begrafenis, dan kiest de familie voor een herdenking in plaats van een uitvaart. Ook kan het zijn dat het door omstandigheden niet mogelijk is dat de overledene er bij is, bijvoorbeeld vermissing.

Iedereen heeft een muziekstuk of liedje waar je gevoelens bij hebt. Daarom is muziek op een uitvaart een hele fijne manier om gevoelens als gemis, verdriet, liefde, dankbaarheid en geluk te uiten.

Met muziek kan je ook heel goed de sfeer van het moment bepalen. Zoals luchtig, zwaar, droevig, hoopvol. Daarom is muziek ook zo persoonlijk en draagt het bij aan een ‘eigen afscheid’.

En welke muziek dat is, is voor iedereen verschillend. Je bent helemaal vrij in je keuze. 

Als inspiratie hebben we een playlist aangemaakt ‘100 punten Uitvaartmuziek’ samengesteld die je hier kunt luisteren: 100 Punten Uitvaartmuziek.

In plaats van muziek kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor een toepasselijk stukje een cabaretier.

Bloemen zijn een persoonlijke keuze, maar die vaak wordt opgemaakt passende bij de overledene. De soorten bloemen, de kleuren, een bloemstuk, de bloemenband of in een vaas. En als je geen bloemen wilt is dat natuurlijk ook goed. Wellicht zijn planten dan een leuk alternatief of waardevolle spullen of foto’s van de overledene zelf?

Als je als gast bloemen mee wilt nemen naar het afscheid kun je contact opnemen met de nabestaanden of de uitvaartverzorger om te vragen of er speciale wensen zijn waar je rekening mee kan houden. Vaak worden deze specifieke wensen ook de rouwkaart gezet.

Het is in Nederland bij wet geregeld dat de as pas vier weken na de crematie wordt vrijgegeven door het crematorium. Tot dit moment bewaart het crematorium de as.

In de eerste weken na de crematie ontvangt degene die de crematie geregeld heeft een formulier van het crematorium, waarop aangegeven kan worden wie bevoegd is om de as op te halen. Dit kan ook de uitvaartverzorger zijn. Ook geef je op die formulier aan of je de as in een strooikoker of urn wilt ontvangen. Óf dat je specifieke wensen hebt voor de as bestemming of er afstand van doet.

Gewoontes en tradities veranderen en gaan met de tijd mee. Zo veranderd ook het idee wat gebruikelijk is bij een uitvaart. Voorop staat in ieder geval wat bij jullie past. ‘Gebruikelijk’ beleeft en ervaart iedereen op zijn of haar eigen wijze.

Afhankelijk van de wensen van jouw en je dierbare kies je bijvoorbeeld voor welk moment van de dag de uitvaart plaats zal vinden. Wordt de uitvaart formeel, informeel, of iets daar tussenin? Je kan kiezen voor een kist, wade, soort rouwvervoer, hapjes en drankjes of misschien juist voor eenvoud en houden jullie het liever klein. Alles is goed.

Samen met jou bespreken we alle wensen en reiken we mogelijkheden aan waardoor jij een goede keuze kan maken.

Hier staat geen minimum of maximum tijd voor. Wat vind je fijn, hoe lang heb je nodig om op jouw manier afscheid te nemen?

De duur van het afscheid zal mede afhankelijk zijn van het aantal muziekstukken, het aantal sprekers, maar ook het aantal genodigden. Je bent vrij om daar je eigen invulling aan te geven.

Je mag overal ter wereld begraven worden op een begraafplaats. Het kan zijn dat de eigenaar van de begraafplaats de uitgifte van graven beperkt tot de leden van de parochie en/ of de inwoners van de gemeente of vanwege de beperkte ruimte op de begraafplaats. Wij kunnen dit altijd voor je navragen.

Kun je dan ook in je eigen tuin begraven worden? Niet zomaar, in Nederland geldt dat elke andere plek dan een begraafplaats ook moet voldoen aan de eisen die de wet aan een begraafplaats stelt. De gemeente moet hiervoor toestemming geven.

Bron: https://www.uitvaart.nl/juridisch/begraven/graf-begraafplaats-op-eigen-grond

In principe kan en mag iedereen de begrafenis regelen. Iedereen kan ‘opdrachtgever’ zijn van de begrafenis. De verantwoordelijkheid voor het regelen van een begrafenis rust over het algemeen op de naaste familieleden of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de overledene. Hier zijn de gebruikelijke stappen en personen die betrokken zijn bij het regelen van een begrafenis:

Directe familie: In de meeste gevallen is het de directe familie, zoals echtgenoten, kinderen, ouders of broers en zussen, die de primaire rol spelen bij het regelen van de begrafenis.

Wettelijke vertegenwoordiger: Als er geen directe familie is of wanneer zij de begrafenis niet willen of kunnen regelen, kan de wettelijke vertegenwoordiger van de overledene, zoals aangewezen in een testament of bepaald door de wet, verantwoordelijk zijn voor het regelen van de begrafenis.
Evelien Uitvaartverzorging: Het is gebruikelijk dat degene die de uitvaart regelt een uitvaartverzorger inschakelt om hen te begeleiden bij het regelen van de begrafenis.

Uitgebreide familie en vrienden: Hoewel de directe familie doorgaans de leidende rol heeft, kunnen andere familieleden en vrienden ook zéker een ondersteunende rol spelen bij het regelen van de begrafenis.

Laatste wensen: Het is belangrijk om eventuele laatste wensen van de overledene te raadplegen, als deze bekend zijn. Sommige mensen hebben specifieke wensen met betrekking tot hun begrafenis, en het is respectvol om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Vraag na of er een wilsbeschikking is. Wil je zelf je wensen vastleggen? Bestel dan hier jouw persoonlijke wilsbeschikking ‘Houvast’.
Ook is het altijd mogelijk om met ons in gesprek te gaan en te bespreken hoe je je eigen uitvaart zou willen regelen en door wie. Je kan zelf je eigen ‘opdrachtgever’ voor je eigen uitvaart aanwijzen. (Het wel fijn om de persoon in kwestie op de hoogte te stellen van jouw wens.)

Voor het organiseren van een begrafenis moeten verschillende zaken worden geregeld. Hier is een lijstje met belangrijke stappen die genomen moeten worden voordat een begrafenis kan plaatsvinden. Weet dat je dit zeker niet allemaal zelf hoeft te doen en dat wij je bij alles zullen ondersteunen.

Wat te regelen bij overlijden?

De uitvaart moet altijd plaatsvinden, minimaal 36 uur na overlijden en binnen 6 werkdagen na overlijden. Hierin tellen de dag van overlijden, weekend- en feestdagen niet mee. In uitzonderlijke gevallen kan er uitstel aangevraagd worden bij de officier van justitie om van de wettelijke termijnen af te kunnen wijken.

Vragen over de kosten van een uitvaart

De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van de wensen en de manier waarop je het afscheid invulling gaat geven en op welke locatie en/ of crematorium de crematie laat plaatsvinden. De kosten van begraven en cremeren verschillen per begraafplaats en crematorium. Wij kunnen je hierover adviseren. Cremeren is over het algemeen een stuk goedkoper dan begraven. De tarieven van begraven verschillen per gemeente en per soort graf. Daarom is lastig om hier een gemiddelde prijs voor aan te geven. Alle tarieven van crematoria en (gemeentelijke) begraafplaatsen zijn openbaar. Deze kun je op de betreffende websites vinden. Enkele voorbeelden van kosten met een specifieke prijsopgave hebben we op onze website vermeld. 

Simpel is een ‘gevoelswoord’, net als ‘basic’, ‘eenvoudig’, ‘standaard’ en ‘budget’. Wat simpel is bepaal je zelf.

Voor de een hoort daar wel een rouwkaart bij en voor de ander niet. Voor de een is simpel geen horeca en voor de ander minimaal één kopje koffie/thee. Heel persoonlijk dus.

De goedkoopste uitvaart die Evelien Uitvaartbegeleiding heeft verzorgd, was een crematie zonder verder afscheid of betrokkenheid van familie. Zij hadden bij leven al afscheid genomen tijdens een familiemoment. Hierdoor was het bewust geen uitvaart. De kosten van de crematie kwamen niet hoger uit dan €1925,00. (Dit bedrag is geen standaard tarief, maar een optelling van de afgenomen diensten en producten door de familie)

De kosten van een uitvaart kun je voor een groot gedeelte zelf bepalen. Een uitvaart hoeft niet ‘duur’ te zijn. Er zijn slechts een aantal zaken die moeten vanuit wet- en regelgeving. Zoals aangifte van overlijden, het begraven/cremeren, kist/wade. Voor de rest geldt: alles mag, niets moet. 

De kosten van een uitvaart zijn dus afhankelijk van de wensen. Zo is een begrafenis vaak duurder dan een crematie, vanwege de grafrechten. Hoe meer je zelf doet, hoe minder kosten je maakt. Zo is het eigenlijk met alles in het dagelijks leven, dus ook bij het vormgeven van een uitvaart. Lees hier verder over de kosten en tarieven van een uitvaart.

Er zijn twee vormen uitvaartverzekeringen: natura en kapitaal. Waar je precies voor bent verzekerd, staat in je polisvoorwaarden. Die kun je vinden bij het polisblad of opvragen bij de betreffende verzekeraar. Je kunt ook samen met ons een polischeck doen, zodat je weet wat jouw verzekering precies biedt en hoe dat aansluit bij jouw wensen.

Als je een uitvaartverzekering hebt, ben je niet gebonden aan die partij én vrij om zelf een uitvaartverzorger te kiezen. Dus ook met een coöperatieve uitvaartverzekering, van bijvoorbeeld Dela, Yarden, of Monuta kun je bij Evelien Uitvaartverzorging terecht.

Voor de erfgenamen zijn uitvaartkosten die niet door de uitvaartverzekering zijn gedekt alleen aftrekbaar voor de erfbelasting, niet voor de aangifte inkomstenbelasting. Een uitvaartverzekering is ook niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Kapitaal

Een kapitaalverzekering keert een geldbedrag uit. Dit bedrag wordt na overlijden uitgekeerd aan de in de polis genoemde begunstigde of anders aan de erfgenamen. Het is vrij te besteden aan de uitvaart. Bij sommige kapitaalverzekeringen groeit het te ontvangen bedrag door een jaarlijkse winstdeling van de verzekeraar. 

De voorwaarden die van toepassing zijn op jouw kapitaalverzekering vind je in de polisvoorwaarden van jouw verzekering. Het is altijd mogelijk om een persoonlijk gesprek met ons aan te vragen. Je ontvangt dan een begroting van jouw wensen én kunt controleren of het verzekerde bedrag daarmee overeenkomt.

Natura verzekering

Een naturaverzekering levert bij overlijden producten en/ of diensten uit. Als je een uitvaart laat uitvoeren door de uitvaartverzekeraar krijg je geen geldbedrag uitgekeerd, maar verzorgt een uitvaartverzorger van de verzekeraar of de coöperatie alle producten en diensten die zijn opgenomen in de polis.

Keuzes die afwijken van wat in de polis staat, worden apart in rekening gebracht als extra kosten. Wanneer je kiest voor een andere uitvaartverzorger dan je verzekering aanwijst, kun je de te leveren diensten door de verzekeraar laten omzetten in een geldbedrag. Het bedrag dat je dan krijgt uitgekeerd verschilt per verzekeraar. Ook dit staat in de polis. Het is voor jou en je nabestaanden handig om dit op te zoeken in de huidige polisvoorwaarden of, eventueel door ons, bij de verzekeraar na te (laten) vragen.

Het bedrag dat overblijft na uitkering van de uitvaartverzekering wordt als factuur aan de formele opdrachtgever van de uitvaart gestuurd. De formele opdrachtgever is vaak een gezinslid of een van de nabestaanden die tekent voor alle formele handelingen rondom de uitvaart. Het kan dat de overledene ook gespaard had voor de uitvaart of dat het restbedrag vanuit het vermogen van de overledene wordt betaald.

Op grond van artikel 22 van de Wet op de Lijkbezorging zal de gemeente de uitvaart verzorgen van iemand die binnen de gemeentegrenzen is overleden en wanneer er geen wettelijke erfgenamen (bekend) zijn. Als er geen uitvaartverzekering is afgesloten én er geen vermogen wordt achtergelaten.

De gemeente zal proberen te achterhalen of er wensen zijn van de overledene omtrent begraven of cremeren. Het zal gaan om een eenvoudige uitvaart. Er is meestal geen ruimte voor inspraak van eventuele nabestaanden.

De kosten hiervoor zullen worden verhaald op de (eventuele) nalatenschap. Wanneer dit niet voldoende is, zal de gemeente op zoek gaan naar de bloed- en aanverwanten die volgens de wet tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest.

Je kunt hier meer over lezen op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01

Samen met jou kijken we welk budget beschikbaar is voor het afscheid. Binnen dit budget proberen we een mooi en zo persoonlijk mogelijk afscheid te creëren.

Als dan toch blijkt dat er niet genoeg geld is om de uitvaart te kunnen bekostigen én de nabestaanden hebben een inkomen onder bijstandsniveau, dan kunnen zij een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand. Dan zal de Sociale Dienst mogelijk het geldbedrag lenen. Dit bedrag zal terugbetaald moeten worden door de nabestaanden of het zal in termijnen worden ingehouden op de uitkering. Het bedrag dat geleend kan worden verschilt per gemeente. De begroting van de uitvaartverzorger dient eerst goedgekeurd te worden door de gemeente.

Lees hier meer over op: http://www.uitvaartinfotheek.nl/bijzonderheden/socialedienst.html

Vragen over wilsbeschikking en testament

In een wilsbeschikking schrijf jij jouw wensen en voorkeuren vanaf het moment van overlijden. In dit document laat jij jouw nabestaanden weten hoe jij graag jouw uitvaart invult. Maar ook kun je beschrijven hoe je bezittingen en spullen verdeeld mogen worden. 

Lees meer over een wilsbeschikking opstellen.

Een testament is een document, waarin je beschrijft wat er met jouw spullen, maar ook je geldzaken en onroerende zaken mag gebeuren.

Een testament opstellen kan alleen opgesteld worden bij de notaris, omdat deze ook het document dient te ondertekenen.

Lees meer over een testament. Heb je nog meer vragen, bel gewoon even met ons. 

Stel hier je vraag via WhatsApp