Verzekeringen

Omdat je wilt weten waar je aan toe bent

Onafhankelijk

Restbedrag wordt altijd teruggestort

Hoe zit dat nu precies met die polissen?

Als je een uitvaartverzekering hebt, ben je niet gebonden aan die partij en vrij om zelf een uitvaartverzorger te kiezen. Dus ook met een collectieve verzekering van Dela, Yarden, Monuta enzovoort kun je bij Evelien terecht.

Kapitaal en natura verzekering

Er zijn twee vormen uitvaartverzekeringen: natura en kapitaal. Waar je precies voor bent verzekerd, staat in je polisvoorwaarden.

Die kun je vinden bij het polisblad of opvragen bij de betreffende verzekeraar. Je kunt ook samen met Evelien een polischeck doen, zodat je weet wat jouw verzekering precies biedt en hoe dat aansluit bij jouw wensen.

Een kapitaalverzekering levert bij overlijden een geldbedrag. Dit bedrag wordt na overlijden uitgekeerd aan de in de polis genoemde begunstigde of anders aan de erfgenamen.

Het is vrij te besteden aan de uitvaart. Bij sommige kapitaalverzekeringen groeit het te ontvangen bedrag door een jaarlijkse winstdeling van de verzekeraar. De voorwaarden die van toepassing zijn op jouw kapitaalverzekering, vind je in de polisvoorwaarden van jouw verzekering.

Het is altijd mogelijk om een persoonlijk gesprek met Evelien aan te vragen. Je ontvangt dan een begroting voor jouw wensen en kunt controleren of het verzekerde bedrag daarmee overeenkomt.

Een naturaverzekering levert bij overlijden producten en/of diensten. Als je een uitvaart laat uitvoeren door de uitvaartverzekeraar krijg je geen geldbedrag uitgekeerd, maar verzorgt een uitvaartverzorger van de verzekeraar alle producten en diensten die zijn opgenomen in de polis.

Je kunt vaak op het moment van overlijden niet zelf kiezen wie de uitvaart verzorgt, dat bepaalt het werkrooster van de verzekeraar.

Keuzes die afwijken van wat in de polis staat, worden apart in rekening gebracht, dus als extra kosten. Wanneer je kiest voor een andere uitvaartverzorger dan je verzekering aanwijst, kun je de te leveren diensten door de verzekeraar laten omzetten in een geldbedrag.

Het bedrag dat je dan krijgt uitgekeerd verschilt per verzekeraar. Ook dit staat in de polis. Het is voor jou en je nabestaanden handig om dit op te zoeken in de huidige polisvoorwaarden of, eventueel door Evelien, bij de verzekeraar na te (laten) vragen.

Akte van cessie

Evelien kan de uitvaartverzekering laten uitkeren. Hiervoor hoeft alleen een akte van cessie ondertekent te worden. Daarmee wordt Evelien gemachtigd om de polis te laten uitkeren door de verzekeraar. 

Je kunt met Evelien overleggen of het verzekeringsgeld wordt overgemaakt naar de erfgenaam/begunstigde of naar Evelien. In dat laatste geval wordt de verzekering verrekent met de totale uitvaartkosten. Als er verzekeringsgeld over is, wordt dat natuurlijk teruggestort.

Wil je een polischeck?

Wil je een polischeck, zodat je weet waar je nu precies voor verzekerd bent? Dan kan. Ook als er oude polissen zijn, waarvan je niet weet bij welke verzekeraar ze zijn ondergebracht, zoek ik dat graag voor je uit.

Neem contact op met mij via 010 2236215 of stuur een e-mail naar info@evelienuitvaartverzorging.nl.

Stel hier je vraag via WhatsApp