Begraven in Nederland

Het grafrecht is in Nederland opgenomen in de wet op de lijkbezorging. Daarin wordt verschil gemaakt tussen 2 soorten graven; particuliere en algemene graven. Op een algemene (gemeentelijke) begraafplaatsen heb je keuze uit beide opties.

Algemeen graf

Bij een algemeen graf word je geen rechthebbende maar belanghebbende van het graf. De beheerder van de begraafplaats houdt de zeggenschap en bepaald wie er in het graf komen te liggen en hoe lang. Bij een algemeen graf staan vaak meerdere gedenktekens en liggen dus ook voor u onbekende mensen. Het grootste voordeel van een algemeen graf zijn de lagere kosten die het met zich meebrengt. De keuze is geheel aan u en wat voor jullie situatie goed voelt.

 

 

begraafplaats

Particulier graf

Wanneer je kiest voor een particulier graf betaal je aan de beheerder van de begraafplaats een bedrag aan grafrechten. Vanaf dat moment ben je de rechthebbende op dat stukje grond. Het plekje grond wordt niet van jou, het blijft formeel eigendom van de begraafplaatseigenaar, maar je hebt het recht om, voor een groot deel, te bepalen wat er met het stukje grond gebeurt. Al moeten deze wensen wel passen binnen de wet, zoals een minimum grafrust van 10 jaar én binnen eventuele aanvullende regels van de begraafplaats vallen.

De rechthebbende

De rechthebbende Als rechthebbende bepaal je wie er in dit graf begraven mag worden, wie er eventueel later bijgezet wordt, hoelang zij daar begraven blijven en wat er op het graf komt te staan. De begraafplaatsbeheerder handelt alleen in opdracht van de persoon op wiens naam de grafrechten staan en neemt geen opdrachten aan van anderen. Het is mogelijk om bij bestaande graven de grafrechten over te schrijven op iemand anders. Daarmee doe je afstand van alle rechten op het graf.

Duur van het grafrecht en de grafrust

Het grafrecht betaal je voor de volledige duur van de gekozen periode. Begraafplaatsen bieden daarbij de keuze voor 10 jaar of een langere periode. Het is wettelijk mogelijk om grafrecht eeuwigdurend af te sluiten, afhankelijk van de gewenste locatie. In de wet is de minimale grafrust gesteld op 10 jaar. Wanneer er later iemand anders, bijvoorbeeld de partner, in hetzelfde graf begraven wordt, worden er aanvullende grafrechten gevraagd, zodat de periode van 10 jaar grafrust gegarandeerd wordt voor de laatst overledene.

Na afloop van de gekozen periode

Wanneer de periode van grafrecht bijna is verlopen neemt de begraafplaatsbeheerder contact op met de rechthebbende. Daarbij wordt gevraagd of de nabestaanden het graf nog langer willen aanhouden. Wettelijk kan dat voor een periode tussen de 5 en 20 jaar. Dit herhaalt zich na deze periode opnieuw totdat de rechthebbende aangeeft dat het grafrecht mag verlopen. Pas vanaf dat moment gaan de rechten weer terug naar de begraafplaatsbeheerder. Soms wordt er tegen het verlopen van de termijn ook een klein bordje bij het graf gezet, met het verzoek contact op te nemen. De beheerder heeft de plicht om er alles aan te doen om met de rechthebbende van een graf in contact te komen over het wel of niet verlengen van de grafrechten.

Wanneer de grafrechten verlopen gaan deze terug naar de eigenaar/beheerder en het graf zal worden geruimd. Je kan het grafrecht zo vaak verlengen als je wilt. Wanneer nabestaanden van een particulier graf niet willen kiezen voor verlenging zijn er verschillende mogelijkheden waar ik ook bij kan adviseren wanneer die vraag gesteld wordt.

Stel hier je vraag via WhatsApp