Bij Evelien is iedere Uitvaart uniek


Evelien verzorgt uitvaarten en gaat daar bij uit van uw persoonlijke wensen en

mogelijkheden. Er wordt niet gewerkt aan de hand van uitvaartpakketten, maar Evelien biedt maatwerk en denkt tot in detail met u mee. Er wordt niet gehandeld vanuit gewoontes en
de termen 'gebruikelijk' en 'normaal gesproken' worden vermeden. Evelien volgt uw wensen en
gebruiken, zoals u die gewend bent vanuit uw eigen omgeving.


Binnen Nederland zijn er twee opties: Begraven en cremeren, maar binnen Evelien uitvaartverzorging is iedere uitvaart uniek. Zo laten we ons niet beperken aan een vaste uitvaartlocatie. Evelien zoekt naar een locatie die bij u past. Zo is het ook mogelijk de uitvaart thuis te organiseren of in een restaurant, theater, hotel, club, park, strand of aan boord van de SS Rotterdam. 
Verder laten we u zien wat voor door kisten en waden er zijn en bekijken met u de opties voor het rouwvervoer. Uiteindelijk ontstaat er een soort collage van de uitvaart wat een sfeerbeeld oproept en past bij de persoon die op de dag van de uitvaart nog eenmaal in het middelpunt staat.

Begraven

 

Na de plechtigheid op de locatie van uw keuzen zullen we met elkaar naar de
begraafplaats gaan. Voorafgaande hebt u een keuze gemaakt voor het soort graf,
algemeen of particulier, of dat uw dierbare wordt bijgezet in een al bestaand particulier
graf. Op de begraafplaats is gelegenheid voor een grafrede en/of muziek en zal er op
gepaste en persoonlijke manier afscheid worden genomen.
 
Algemeen graf
Bij een algemeen graf worden alleen de rechten voor het begraven betaald. Er worden
meerdere overledenen in een graf begraven. Wie dat zijn, bepaalt de gemeente.
Bijzetting van nabestaanden van de overledene is dan ook niet mogelijk. De minimale
termijn van grafrust voor een algemeen graf is tien jaar. 

 

Particulier graf
Een particulier graf is aan te raden als u de beschikking wil hebben over een graf voor
de lange termijn en zelf wil bepalen wie er in het graf begraven zullen worden. Ook
kunt u een gedenkmonument naar keuze plaatsen.  De gebruikelijke termijn voor
een particulier graf is dertig jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van de
grafrechten.

Iedere gemeente heeft zijn eigen regels met betrekking tot de termijn waarin het graf
blijft bestaan en de afmetingen van het monument dat mag worden geplaatst.

 

Gedenkmomument

Bij een algemeen graf kunt u kiezen voor een tegel als gedenkmomument, de beheerder
van de begraafplaats zal u de voorwaarden geven, waar de tegel aan dient te voldoen.
Bij een particulier graf heeft u een vrijere keuze. Er zijn veel verschillende monumenten waar u uit kunt kiezen. Er is veel meer mogelijk dan alleen de traditionele grafsteen.
Zo zijn er ook glasmonumenten, rotsen, versteend hout en roestvrij staal.

 

 

Cremeren

 

Bij cremeren zal de overledene na de plechtigheid worden begeleid naar de
crematieoven. Wij geven u altijd de gelegenheid om hierbij aanwezig te zijn. Mocht u dat niet willen, dan is dat ook goed, maar weet dat er altijd iemand van Evelien mee zal gaan.
We vinden het belangrijk dat u net als bij begraven de gelegenheid krijgt om uw
dierbare tot het laatste moment te begeleiden.
Omdat dit voor veel mensen een nieuwe ervaring is, lichten we u altijd goed voor over
wat u kunt verwachten tijdens de invoer. 

 

Crematiesteentje
Iedereen die wordt gecremeerd krijgt een crematiesteentje mee. Dat is een plat rond
steentje met een uniek nummer, die bij de as blijft. Deze staat voor de identiteit van de
overledene. Vaak willen familieleden die bij de invoer aanwezig zijn het steentje zelf
op de kist plaatsen als laatste handeling voor de overledene.


Algemene nis

Na de crematie zal de as voor minstens vier weken in de algemene nis verblijven; dit is
een wettelijk vastgesteld termijn. U kunt deze vier weken in alle rust nadenken wat
u met de as wil doen. U krijgt van het crematorium een keuzeformulier toegestuurd waarop u uw keuze kunt aangeven. Als u wenst kunnen wij ook de as voor u afhalen.
 
Asbestemming
Er zijn verschillende mogelijkheden voor as bestemming en er komen er steeds meer
mogelijkheden bij. 
Zo kan de as verstrooid worden op een door u gewenste plek. U kunt dit laten doen of
zelf doen. Ook kan de as per boot of vliegtuig worden verstrooid boven de Noordzee.
U kunt ook kiezen om de as in een urn te bewaren. Deze urn kan u bijzetten in een
columbarium, laten begraven of mee naar huis nemen.

Er zijn tegenwoordig ook andere opties. Zo kan de as worden verwerkt in sieraden en
in tatoeages en zijn er glasurnen, zijde urnen, waterurnen en fotolijsten. Het is goed
om u zich hierin te oriënteren.